Vol vertrouwen de
wereld ontdekken

Bij De Wereldboom leggen we de nadruk op humanistisch onderwijs en de kernwaarden die ons drijven. Wij streven naar een omgeving waar iedereen welkom is, waar we samen leren en leven en waar we de kracht van diversiteit omarmen. Onze school staat voor groen en gezond zijn, met aandacht voor duurzaamheid en het milieu.

Ons team, bestaande uit ervaren professionals, kijkt naar de mogelijkheden van elk individueel kind. Samen streven we naar vreedzaam, democratisch burgerschap en bieden we onderwijs op maat. 

Onze school is een plek waar iedereen meetelt en waar we uitgaan van de kracht van ieder kind, met aandacht voor brede talentontwikkeling door samen te leren, spelen, ontwikkelen, ontspannen en vieren. We werken volgens de basisprincipes van de Vreedzame School en Power Play, waarin respect, luisteren en conflictoplossing centraal staan. Samen met onze professionals en externe partners ondersteunen we onze leerlingen optimaal. 

De Wereldboom is een school met een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem hebben en verantwoordelijkheid dragen voor hun klas en schoolklimaat. Ons doel is het vergroten van sociale competentie, conflictvaardigheden en begrip hebben voor verschillen, terwijl we de waarden van het hedendaagse humanisme omarmen.

Wat is speciaal basisonderwijs?

Speciaal basisonderwijs (SBO) bij De Wereldboom is een unieke onderwijservaring die draait om het koesteren van de uniciteit van elke leerling. Bij De Wereldboom geloven we dat elk kind een parel is en we vissen niet naar de tekortkomingen, maar naar de talenten van onze leerlingen. Dit zorgt ervoor dat onze school een plek is waar elk kind, ongeacht achtergrond of mogelijkheden, wordt gewaardeerd en gestimuleerd om te groeien.

“Onze kinderen bloeien op bij De Wereldboom en voelen zich veilig

Trotse ouder | De Wereldboom


Wat wij bieden

Kom werken bij Kolom

Onze school heeft regelmatig diverse vacatures. Deze kun je terugvinden op de site van KOLOM.

Een open sollicitatie kun je richten aan de directie,  Jojanneke van Poecke en Leander Rowan, directie@de-wereldboom.nl

Belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.